http://www.talenty-pro-vedu.cz

Představení projektu

Základní představení projektu najdete v této prezentaci. Představení projektu a odpověď na otázku Kde hledat talenty? najdete také v prezentaci, která byla představena u příležitost zahájení tohoto projektu.

Schéma

Momenty pravdy představují okamžik, který má charakter „buď teď anebo nikdy“. To znamená, že pokud se student/žák nerozhodne v tomto okamžiku, stav je již nevratný.

Cíle projektu

  1. Vytvořit koncept popularizace a šíření výsledků vědy a výzkumu v oblasti strojírenství, IT , elektrotechniky a nanotechnologií
  2. Naučit vědecké a výzkumné pracovníky vysokých škol prezentovat výsledky vědy a výzkumu a připravit jim podpůrné materiály k tomuto účelu /demonstrační zařízení, propagační materiály, materiály pro výuku/ a vybudovat dvě interaktivní demonstrační centra, které by bylo možné využít pro výuku odborných předmětů na SŠ a VŠ a pro exkurze žáků ZŠ a zájemce o vědu a výzkum.
  3. Přispět ke zvládnutí odborné/technické angličtiny - v demonstračních centrech mít popisky k demonstračním zařízením v ČJ/AJ a realizovat zde i výuku AJ studentů VŠ
  4. Podporovat intersektorální mobilitu zapojením soukromého sektoru a veřejného sektoru
  5. Představit žákům základních škol a studentům středních a vysokých škol realitu vědy a výzkumu a možnosti využití těchto výsledků v běžném životě formou speciální výukové hodiny přímo ve výuce a výukové hodiny v demonstračním centru,
  6. Představit žákům a studentům osobnosti vědy a výzkumu a jejich výstupy
  7. Všechny tyto aktivity podpořit web portálem s názvem www.talenty-pro-vedu.cz
  8. Představit populaci výsledky vědy a výzkumu formou Vědy v ulicích.