http://www.talenty-pro-vedu.cz

Věda výzkum a ty

Na základě výsledků výzkumů u žáků základních a středních škol jsme zjistili, že v současné době cílové skupiny žáků ZŠ a SŠ nemají vyprofilované potřeby – technické obory nepreferují a výsledky vědy a výzkumu, na základě kterých by si mohli udělat reálnou představu o vědě a výzkumu, která by je motivovala, neznají. U studentů VŠ je situace podobná, studenti neznají výsledky vědecké práce fakult, na kterých studují, pouze 66% jich chce hledat uplatnění v oboru, který studují a 6% ze vzorku preferuje práci ve vědě a výzkumu.

Našim cílem je změnit tento stav. Cílové skupiny žáků, studentů a pedagogů chceme motivovat vznikem demonstračních center, kde si budou moci reálně „šáhnout“ na to, jak věda a výzkum reálně vypadají. Konkrétně chceme prezentovat výsledky vědy a výzkumů na základech těchto oborů – informační technologie, elektrotechnika, strojírenství a klíčové technologické oblasti – nanotechnologii. Tyto specializace jsou nosnými obory pro projekt Nové talenty pro vědu a výzkum.

Zájem o podobný typ prezentace jsme opět ověřovali výzkumem u cílových skupin a je u žáků ZŠ následující:

Graf

U žáků SŠ se zájem liší dle studovaného oboru. U žáků gymnázií je 77%, u žáků SPŠ a technických lyceí je 96%.

Dalším klíčovým místem je ochota středních a základních škol se do projektu zapojit a přizpůsobit mu výuku. Ve výzkumu jsme oslovili ředitele náhodně vybraných středních škol.. Zájem o demonstrační centra je velmi vysoký – více než 85% oslovených je ochotna po seznámení se ze základní nabídkou demonstračního centra – využít tyto poznatky pro výuku na svých SŠ:

Graf

Tabulka